קובץ וקטורי

מאפשר הגדלה והקטנה של הקובץ בלי לפגוע באיכות שלו. הטכנולוגיה הוקטורית מתבססת על נקודות וקווים שיוצרים חלקים יחסיים שגדלים או קטנים עם שינוי האובייקט. כך שבכל גודל והתאמה התוצר נשאר ברור ואיכותי. לא כמו בקובץ רגיל שהוא לא וקטורי שכאשר מגדלים את התמונה הוא נעשה מטושטש ומתגלים הפיקסלים המרובעים.
קובץ וקטורי
דילוג לתוכן